Personlig coaching

alt
Mange mennesker sliter med personlige problemer. Samfunnet, arbeidssituasjonen, prestasjoner, manglende selvtillit, familie, samlivet og oppvekst påvirker vårt liv- og ikke alltid like positivt.

Det er mye vi mennesker gjennomgår og det forventes at vi skal takle motstand og problemer på egen hånd- uten at vi har lært hvordan. Fordi vi ofte reagerer følelsesmessig og irrasjonelt og i tillegg kan har problemer med å styre våre egne tanker, forverres ofte situasjonen. Dette er svært normale reaksjoner men som det heldigvis er mulig å lære om- og gjøre noe med.

Gjennom 40 år har jeg veiledet og coachet mennesker i de mest tenkelige forskjellige situasjoner og bevisstgjort og lært disse hvordan man skal komme seg ut av problemene ved ny lærdom og kunnskap. Jeg har et godt samarbeide både med leger og  psykologer som sender enkelte pasienter til meg. Jeg har enda ikke møtt et menneske jeg ikke har kunnet hjelpe.
Jeg har naturligvis 100% taushetsplikt.

Jeg tar imot timebestilling for alle typer personlige og psykiske problemer både voksne og barn, firmaer og privatpersoner kan henvende seg. Jeg foretar også i enkelte tilfeller hjemmebesøk.

Coaching via Skype kr. 1,000 pr. time

Kort ventetid. Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kombi: Barn/Samliv


alt
"Koden" til den harmoniske familien ligger i kjærligheten!
Kombinasjonkurset Positiv barneoppdragelse og Det gode samliv tar for seg hvordan vi voksne skal inspirere og kommunisere med hverandre, ta vare på hverandre og vise vår partner- vår aller beste side. Ikke bare når alt er bra, men enda viktigere- når vi blir utsatt for noe negativt.

Kurs:
Tid: Kl. 17:30 - 21:30
Sted:
Pris: kr. 500 pr. deltaker

Les mer …

Fra krise til Lykke!


alt

Mange forhold opplever kommunikasjon sproblemer og det kan ha mange årsaker som:kan ha forårsaket at forholdet har kjølnet, ytre omstendigheter, sjalusi, økonomi,arbeidssituasjon, alkohol, manglende lyst på sex, tillitsbrudd, likegyldighet, interessekonflikter og ikke minst- manglende eller dårlig kommunikasjon.

Deres felles innsats om økt forståelse om kommunikasjon, følelser, tilgivelse, respekt, empati, sensualitet, positivitet, egoisme, kreativitet, spenning og omsorg. Det er viktigere å forstå enn å be om å bli forstått.

Odd Rolfsen tilbyr også personlig veiledning for deltakerne før og etter kurset. Kurset arrangeres på forespørsel over hele landet- enten som et kveldskurs eller weekendkurs.

Samlivsveiledning med en 3. person

Gi deg selv og din partner en ny start med med en åpen og dyktig samtalepartner med 30 års erfaring fra alle typer problemsituasjoner og konflikter. Samtalene er belagt med taushetsplikt og kan gjøres hver for seg og i fellesskap med begge parter.

Mange forhold opplever kommunikasjon problemer og det kan ha mange årsaker som: forholdet har kjølnet, ytre omstendigheter, sjalusi, økonomi, arbeidssituasjon, alkohol, manglende lyst på sex, tillitsbrudd, likegyldighet og interessekonflikter. Ofte vil det å ha en utenforstående til å kanalisere problemene og veilede partnerne for å finne tilbake til hverandre være til stor hjelp. Dere vil lære om viktigheten av kjærlighetsspråket.

Jeg tilbyr hjelp via internett på Skype og hjemmebesøk. Det tilbys 30 min. gratis test time.

Positiv barneoppdragelse


Kurs:
Tid: Kl. 18:00 - 22:00
Sted:
Pris: kr. 500 pr. deltaker

Kurs:
Tid: Kl. 18:00 - 22:00
Sted:
Pris: kr. 500 pr. deltaker

Email: odd.rolfsen@me.comPositiv barneoppdragelse med både hode og hjerte. Slik kan vi bli et forbilde for våre barn.

Kursleder Odd Rolfsen var den første som startet kurs i Positiv Barneoppdragelse i Norge og er kjent som Scandinavias desidert dyktigste og og morsomme kursleder.

Kurset er beregnet for foreldre, førskolelærere, lærere og sport/idrettsledere og bygger på at man bruker hode og hjerte og oppdrar og veileder barn og ungdom i alle aldre ved bruk av en positiv, oppmuntrende, motiverende, sunn, smart, effektiv og veiledende metode. Man lærer hvorfor vi IKKE må reagere emosjonelt, bli sint, irritert, utolmodig og benytte seg av negativ straff og hvike uheldige- og uønskede resultater dette medfører.

Du lærer at du som voksenperson er lederen og at du som leder må opptre med respekt for å oppnå respekt tilbake. Med kjærlighet, omsorg og god innsikt i hvordan barn og ungdommer reagerer vil du bli overrasket over resultatene.

Barnehagen eller skolen kan arrangere kurset for sine medarbeidere og foreldre- uten at det medfører noen som helst kostnad eller økonomisk forpliktelse.Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Coaching på Internett

Coaching på internet - via din PC og ingen telefonkostnader.

alt

alt

Dersom du trenger hjelp til din livssituasjon er en coach ofte det enkleste alternativet og den som kan gi deg den mest profesjonelle støtte og veiledning. net-coaching er i tillegg den mest effektive form for coaching. Du kan sitte hjemme eller på kontoret og ringe opp din coach via SKYPE på internet og uten tellerskritt over hele verden.

Har du et webcamera koplet opp til din PC kan du og din coach se hverandre på skjermen mens dere snakker sammen.

For å kople deg til SKYPE laster du ned programmet GRATIS ved å gå inn på www.skype.com  Deretter søker du om å bli godkjent av den du ønsker som din Skypevenn. Så ringer du bare opp og vi har kontakt dersom jeg er tilgjengelig. Dersom jeg ikke er tilgjengelig kan du skrive beskjed at du ønsker å bli kontaktet.

Internett coaching/veiledning kr. 1,000,- pr. time.
Det tilbys en første gratis 30 min. test time.

Skype navn: odd.rolfsen

alt

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Tekst og bilder - © 2011 MTI Odd Rolfsen

Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge