Fra krise til Lykke!


alt

Mange forhold opplever kommunikasjon sproblemer og det kan ha mange årsaker som:kan ha forårsaket at forholdet har kjølnet, ytre omstendigheter, sjalusi, økonomi,arbeidssituasjon, alkohol, manglende lyst på sex, tillitsbrudd, likegyldighet, interessekonflikter og ikke minst- manglende eller dårlig kommunikasjon.

Deres felles innsats om økt forståelse om kommunikasjon, følelser, tilgivelse, respekt, empati, sensualitet, positivitet, egoisme, kreativitet, spenning og omsorg. Det er viktigere å forstå enn å be om å bli forstått.

Odd Rolfsen tilbyr også personlig veiledning for deltakerne før og etter kurset. Kurset arrangeres på forespørsel over hele landet- enten som et kveldskurs eller weekendkurs.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Tekst og bilder - © 2011 MTI Odd Rolfsen

Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge