Samlivsveiledning med en 3. person

Gi deg selv og din partner en ny start med med en åpen og dyktig samtalepartner med 30 års erfaring fra alle typer problemsituasjoner og konflikter. Samtalene er belagt med taushetsplikt og kan gjøres hver for seg og i fellesskap med begge parter.

Mange forhold opplever kommunikasjon problemer og det kan ha mange årsaker som: forholdet har kjølnet, ytre omstendigheter, sjalusi, økonomi, arbeidssituasjon, alkohol, manglende lyst på sex, tillitsbrudd, likegyldighet og interessekonflikter. Ofte vil det å ha en utenforstående til å kanalisere problemene og veilede partnerne for å finne tilbake til hverandre være til stor hjelp. Dere vil lære om viktigheten av kjærlighetsspråket.

Jeg tilbyr hjelp via internett på Skype og hjemmebesøk. Det tilbys 30 min. gratis test time.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Tekst og bilder - © 2011 MTI Odd Rolfsen

Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge