Referanser fra Kommuner

OPPSUMMERING  -  FAGDAG FLAKSTAD KOMMUNE

Etter en etterlengta fagdag for alle oss ansatte i Flakstad kommune, sitter HMS-gruppa igjen med det inntrykk at så å si alle var fornøyd med dagen. Dette kan vi si etter å ha gjennomgått evalueringsskjemaene som ble innlevert, men også ut fra samtaler med ansatte i etterkant. De tilbakemeldingene som er kommet, vil vi dele med alle som var der, og utdrag fra tilbakemeldingene er gjengitt nedenfor.

SPM. 1  -  HVOR FORNØYD ER DU MED DAGEN I DAG?

98-100 % positive tilbakemeldinger

Utdrag fra tilbakemeldingene:

    * En opplevelse av de sjeldne!!
    * Godt fornøyd
    * Er gjerne med på flere slike
    * JA!!!!!
    * VELDIG FORNØYD! Svarte helt til mine forventninger, og kanskje mer til….
    * Veldig fornøyd! Viktig og nødvendig tiltak!
    * Veldig fornøyd med dagen, fikk trimmet lattermusklene J

SPM. 2  -  HVOR FORNØYD ER DU MED TEMAET?

98-100 %  positive tilbakemeldinger

Utdrag fra tilbakemeldingene:

    * Synes dette temaet er veldig relevant for oss i kommunen nå
    * Relevant tema for tid til evaluering av meg selv og min person
    * FANTASTISK!! Meget bra og lærerikt
    * Tankevekkende og verdt å ta tak i
    * Meget godt valg av tema. Tror vi trenger en tankevekker alle sammen!!
    * J
    * Tema passet veldig bra i forhold til den tida vi er inne i nå med omstrukturering

SPM. 3  -  HVOR FORNØYD ER DU MED FORELESEREN?

90-95 % positive tilbakemeldinger

  5-10 % negative tilbakemeldinger

Utdrag fra tilbakemeldingene:
Positive

    * Fyrverkeri!!!
    * GAL!!!
    * Et friskt pust
    * Dreven i faget –FLOTT!!!
    * Strålende
    * Hadde gode poeng
    * Morsom og engasjerende
    * Flink ++
    * Fikk oss til å tenke og reflektere over egen hverdag
    * Engasjert –fikk oss til å tenke og bruke selvironien hos oss
    * Spennende
    * Mye humor
    * J….ET FUNN!!
    * Ypperlig
    * Vet mye om tema, men har en særdeles lite realistisk tilnærming. Tror alt kan løses med et smil og ser ingen problemer med økonomi/tidsressurs.
    * Han var TOPP. Den beste!!!

SPM. 4  -  HVOR FORNØYD ER DU MED LOKALET?

98-100 % positive tilbakemeldinger

Bra valg av lokale, men en del tilbakemeldinger på at det var litt dårlig plass for bespisning. Det var også tilbakemeldinger underveis at luftkvaliteten var varierende i løpet av dagen (noen ganger tung luft, andre ganger kaldt).
SPM. 5  -  HVOR FORNØYD ER DU MED MATEN?

100 % positive tilbakemeldinger

SUPER MAT!!!! En stor takk ble samme dag videreformidlet til Tordis og hennes besetning på Ramberg Gjestegård for nydelig kjøttsuppe J
SPM. 6  -  HVOR FORNØYD ER DU MED MÅTEN DAGEN VAR LAGT OPP PÅ –PROGRAM/PAUSER/ETC.?

Utdrag fra tilbakemeldingene:

    *  Helt fint
    *  Litt lang tid fra start til 1. pause
    *  Bra
    *  Fornuftig inndeling mellom forelesning/pauser
    *  7 timer var litt for lenge å sitte stille
    *  Lunchen kunne vært servert en time tidligere
    *  Dagen kunne ha sluttet 15.00-15.30
    *  Håper dere arrangerer slikt flere ganger
    *  Fin veksling mellom forelesning/pauser
    *  Fint opplegg
    * STRÅLENDE!!

Avslutningsvis konkluderer HMS-gruppa med at dette var en vellykket dag, alt i alt.

Det var mye humor og latter, og vi håper dette overskygget de negative opplevelsene enkelte av deltakerne hadde. Vi var samlet alle sammen, og hadde en felles opplevelse.

Kanskje gjorde man seg noen tanker i løpet av dagen som kan være en berikelse å ta med videre i livet, både for oss selv, og også for menneskene rundt som man omgås med i hverdagen.

Vi lærte bl.a. at er man positiv og hyggelig med sine medmennesker (både på jobb og ellers i livene våre) er vår medmennesker hyggelige og positive tilbake. Smil til verden og verden smiler igjen!

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Tekst og bilder - © 2011 MTI Odd Rolfsen

Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge